Νέα ανάλυση δείχνει ότι το EEXI θα οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών κατά 6,6%.

Η εφαρμογή του Δείκτη Ενεργειακής Απόδοσης των Υφιστάμενων Πλοίων (EEXI) θα μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά 6,6% και το αποτύπωμα του άνθρακα κατά 4,6% στα πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που διεξήχθη από τον πάροχο ναυτιλιακών λογισμικών, υπηρεσιών και ανάλυσης δεδομένων NAPA με έδρα το Ελσίνκι.

Το EEXI, το οποίο εγκρίθηκε τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους και πρόκειται να τεθεί σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2022, με την απαίτηση να τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2023, αξιολογεί και περιορίζει τις εκπομπές CO2 ανά μεταφορικό έργο με βάση μόνο τις προδιαγραφές σχεδιασμού του πλοίου. Μία από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους συμμόρφωσης με το EEXI είναι ο περιορισμός της ισχύος του κινητήρα.

Έχοντας αυτό κατά νου, η NAPA χρησιμοποίησε πραγματικά δεδομένα ταξιδιού από περισσότερα από 1.500 bulkers σε διάστημα 12 μηνών το 2019. Εξέτασε τα πραγματικά λειτουργικά προφίλ των πλοίων σε πραγματικές καιρικές συνθήκες, ενώ ανέλυσε πόσο θα είχε επιπτώσεις σε αυτές τις λειτουργίες ο περιορισμός της μέγιστης ισχύος του κινητήρα.

Τα δεδομένα έδειξαν ότι οι περιορισμοί ισχύος του κινητήρα που απαιτούνται από τα πλοία για τη συμμόρφωση με το EEXI είχαν τεθεί σε ισχύ μόνο σε αιχμές υψηλής ταχύτητας και επομένως, για το μεγαλύτερο μέρος του έτους, εάν ίσχυε το EEXI, οι λειτουργίες των πλοίων θα παρέμεναν σε μεγάλο βαθμό παρόμοιες. Η μελέτη σημείωσε επίσης ότι οι μειώσεις της ταχύτητας που απαιτούνται από το EEXI θα μείωναν τη μεταφορική ικανότητα κατά μέσο όρο κατά 2% για τα bulkers, ανάλογα με το έτος κατασκευής του πλοίου.

Ο Teemu Manderbacka, επικεφαλής μηχανικός έρευνας και ανάπτυξης στη NAPA, δήλωσε: «Αν και αυτή είναι μια καλή αρχή, δείχνει το χάσμα μεταξύ του τι μπορεί να επιτύχει η EEXI και πόσο περισσότερο έδαφος υπάρχει για να καλυφθεί. Δείχνει γιατί, στο MEPC 77, για να ταιριάξουν πραγματικά με το επίπεδο φιλοδοξίας που προέκυψε από το COP26, τα κράτη μέλη του ΙΜΟ θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην αποτελεσματικότητα».

«Η (μελέτη) καταδεικνύει, ωστόσο, ότι το EEXI μπορεί να μειώσει το αποτύπωμα του άνθρακα και ότι η εξοικονόμηση άνθρακα υπερβαίνει τις μειώσεις στη χαμένη μεταφορική ικανότητα. Είναι ένα βήμα σε ένα πολύ μεγαλύτερο ταξίδι».

Διαβάστε ακόμα