ΝΕΕ: Στα 11 δισ. ευρώ το κόστος της ανανέωσης του ακτοπλοϊκού στόλου

Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ως ο επίσημος θεσμικός σύμβουλος της Πολιτείας, εκπόνησε μελέτη με στόχο τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής ναυτιλίας μέχρι το 2040.

Κύριος μεσοπρόθεσμος στόχος είναι, από το 2019, η ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου με πλοία μηδενικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Παράλληλα το ΝΕΕ προωθεί πολιτικές για τον θαλάσσιο τουρισμό, τα λιμάνια και τις μαρίνες, τη ναυτική εκπαίδευση και επιμόρφωση, την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών, τα αλιευτικά σκάφη, την παραγωγή και εμπορία ναυτιλιακού εξοπλισμού, τον ελληνικό ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα, τις ναυτιλιακές υπηρεσίες, καθώς επίσης και την ποντοπόρο ναυτιλία σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

Ειδικότερα, στην μελέτη αναφέρεται ότι: «Η ηλικία των πλοίων που εκτελούν τις εσωτερικές θαλάσσιες συγκοινωνίες, οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις για την εξάλειψη των αέριων ρύπων, η αστάθεια του επιβατηγού και φορτηγού έργου αποτελούν προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου να διαφυλαχθεί η συνοχή του ελλαδικού αλλά και του κοινοτικού χώρου.

Η συνδεσιμότητα αποτελεί βασική επιλογή πολιτικής της Ε.Ε. Εντούτοις στο πρόγραμμα Connecting Europe Facility (CEF), που στοχεύει στην ανάπτυξη υποδομών και δικτύων, δεν προβλέπεται η ενίσχυση για την αντικατάσταση πλοίων, ενώ οι ακτοπλοϊκές εταιρείες αδυνατούν να αναλάβουν την πρόκληση αυτή, που απαιτεί πόρους που υπερβαίνουν τα 11 δις ευρώ σε βάθος χρόνου. Ενώ έχουν τεθεί οι προθεσμίες για την επίτευξη της μείωσης των αέριων ρύπων, εντούτοις τεχνολογικά δεν έχουν ακόμα επιτευχθεί οι βιώσιμες λύσεις για την αντικατάστασή τους από ανανεώσιμες πηγές, όπως ο ηλεκτρισμός, τα βιοκαύσιμα, η αμμωνία, το υδρογόνο, η μεθανόλη κ.ά.»

Διαβάστε ολόκληρη τη μελέτη του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος εδώ.

Διαβάστε ακόμα