ΝΕΛ: Διοικητική προσφυγή και αμφισβήτηση της απόφασης του υπουργείου ναυτιλίας

nel

Να ακυρωθεί η απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη για έκπτωση της εταιρείας, κατάπτωσης της εγγυητικής της επιστολής και αποκλεισμού της από μελλοντικούς δημόσιους διαγωνισμούς για χρονικό διάστημα ενός έτους ζητεί με προσφυγή της η NEL Lines.

Παράλληλα κατέθεσε αίτημα προς το υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου για άμεση δρομολόγηση του επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου «Μυτιλήνη» για κάλυψη δύο γραμμών του Βορείου Αιγαίου μετά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία προχώρησε το υπουργείο Ναυτιλίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Ναυτιλίας με απόφασή του έχει κηρύξει έκπτωτη τη ΝΕΛ από δύο άγονες γραμμές του βορείου Αιγαίου με το αιτιολογικό της πλημμελούς και αδικαιολόγητης άρνησης εκτέλεσης των δρομολογίων.

Η ΝΕΛ στη διοικητική της προσφυγή, αναφέρει, ότι η απόφαση να κηρυχθεί έκπτωτη η εταιρεία είναι ανυπόστατη αφού ελήφθη από αναρμόδιο όργανο άνευ ειδικής προ τούτο εξουσιοδοτήσεως χωρίς να υπάρξει γνωμοδότηση και να κληθεί υποχρεωτικά ο ενδιαφερόμενος να παράσχει εξηγήσεις και να ασκήσει παράλληλα κάθε ένδικο μέσο.

Παράλληλα προσθέτει ότι το υπουργείο προχώρησε στη διαδικασία ανάθεσης των γραμμών κατόπιν αναμόρφωσης της δομής τους και του τρόπου των δρομολογίων, με αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων μισθωμάτων κατά 112,50%, ενώ προχώρησε σε αδικαιολόγητη μείωση των χαρακτηριστικών του πλοίου που εκτελούσε τη γραμμή πριν την έκπτωση της εταιρείας, βάζοντας ως ελάχιστο αριθμό κλινών επιβατών του συμμετέχοντος πλοίου 100 κλίνες από 250 που ήταν έως σήμερα.

Η εταιρεία υπογραμμίζει επίσης ότι επιφυλάσσεται κατά παντός νόμιμου δικαιώματός της προς ακύρωση και ολικής εξαφάνιση των βαλλόμενων πράξεων κατά της ΝΕΛ και ζητεί να γίνει δεκτό το αίτημα για δρομολόγηση του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου «Μυτιλήνη».

politischios.gr

Διαβάστε ακόμα