Νέο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης της κίνησης στην Διώρυγα του Παναμά (Video)


Η Ναυτιλιακή Αρχή του Παναμά (AMP) και η Διεύθυνση της Διωρυγας του Παναμά (ACP) ένωσαν τις δυνάμεις τους για να ξεκινήσουν ένα νέο έργο για τη διευκόλυνση των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών.

Στο πλαίσιο του “Συστήματος Ενιαίου Ναυτιλιακού Παραθύρου του Παναμά” (Panama Maritime Single Window System-VUMPA), επιδιώκουν τη βελτιστοποίηση των εθνικών και διεθνών ναυτιλιακών συναλλαγών μέσω της απλούστευσης και του συντονισμού των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της υποδοχής και της αναχώρησης των πλοίων, συμβάλλοντας στην ανταλλαγή ηλεκτρονικών πληροφοριών στις θαλάσσιες μεταφορές.

Κάθε πλοίο οφείλει να παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος VUMPA, έτσι ώστε όλα τα κυβερνητικά ιδρύματα να διενεργούν την εκτίμηση κινδύνου πριν από την άφιξη του πλοίου. Η πρώτη επιθεώρηση κατά την άφιξη ενός διεθνούς ναυτιλιακού πλοίου πραγματοποιείται από έναν μόνο επιθεωρητή της Δημοκρατίας του Παναμά.

Το έργο αυτό επιτρέπει την αναγνώριση του επιθεωρητή που διενεργεί τον έλεγχο και από τις δύο αρχές.

Η πρωτοβουλία αυτή αναμένεται να μειώσει το κόστος, να εξορθολογίσει τις διαδικασίες και να βελτιώσει τη διαφάνεια και την παραγωγικότητα, σύμφωνα με το Κανάλι του Παναμά.

Το VUMPA διατίθεται από τις 20 Σεπτεμβρίου 2017 και θα λειτουργεί για τα πλοία που φθάνουν στον Παναμά από τις 24 Σεπτεμβρίου 2017.

Παρακολουθήστε το διαφημιστικό βίντεο για το νέο ψηφιακό σύστημα:

Σε μια ξεχωριστή ανακοίνωση, η Διεύθυνση της Διώρυγας του Παναμά ανέφερε ότι ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων για πλοία τύπου Neopanamax θα αυξηθεί από την 1η Δεκεμβρίου 2017.

Δηλαδή, μία πρόσθετη θέση κράτησης θα προσφέρεται σε πλοία που διέρχονται προς βορρά, με τον μέγιστο αριθμό θέσεων κράτησης να φτάνει τις τέσσερις ανά ημέρα. Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων προς τα νότια θα παραμείνει τρία ημερησίως.

Για όλες τις ειδήσεις σχετικά με τη νές Διώρυγα του Παναμά δείτε εδώ

Διαβάστε ακόμα