ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Νέοι κανόνες ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία

Νέοι κανόνες ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία υιοθετήθηκαν από την επιτροπή θαλάσσιας ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), που συνεδρίασε από τις 7 έως τις 16 Ιουνίου, στο Λονδίνο.

Οι αναθεωρημένες απαιτήσεις ασφαλείας στοχεύουν στο να διασφαλιστεί ότι τα επιβατηγά πλοία νέας κατασκευής θα εξακολουθήσουν να παραμένουν στην επιφάνεια {για περισσότερη ώρα} ακόμα και μετά από ένα σημαντικό γεγονός, που θα τους καταστρέψει τη γάστρα και τους προκαλεί εισροή υδάτων.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.