Νέοι κανόνες ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία

Νέοι κανόνες ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία υιοθετήθηκαν από την επιτροπή θαλάσσιας ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), που συνεδρίασε από τις 7 έως τις 16 Ιουνίου, στο Λονδίνο.

Οι αναθεωρημένες απαιτήσεις ασφαλείας στοχεύουν στο να διασφαλιστεί ότι τα επιβατηγά πλοία νέας κατασκευής θα εξακολουθήσουν να παραμένουν στην επιφάνεια {για περισσότερη ώρα} ακόμα και μετά από ένα σημαντικό γεγονός, που θα τους καταστρέψει τη γάστρα και τους προκαλεί εισροή υδάτων.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Διαβάστε ακόμα