Νέοι κανονισμοί έρχονται για τα αυτόνομα πλοία: Και πάλι ο πλοίαρχος-χειριστής θα είναι ο καθολικά υπεύθυνος για την ασφάλεια του πλοίου

Η Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας του ΙΜΟ προχωρά στη θέσπιση ενός νέου κώδικα για τη λειτουργία των αυτόνομων πλοίων, αναγνωρίζοντας ότι οι διαφορετικές απαιτήσεις αυτές απαιτήσεις έχουν την ανάγκη για μια νέα προσέγγιση διαφορετική από τους συμβατικούς κανονισμούς SOLAS.

Η SOLAS έχει σχεδιαστεί ειδικά για πλοία που λειτουργούν και ταξιδεύουν με ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων της STCW για της εκπαίδευση και τα προσόντα των αξιωματικών και μελών του κατώτερου πληρώματος. Η Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας του ΙΜΟ (IMO MSC) δημιουργεί έναν νέο, μη υποχρεωτικό κώδικα αυτόνομων πλοίων επιφανείας (MASS) με σκοπό την υιοθέτηση του από το 2025. Ο νέος κώδικας θα ισχύει για τα φορτηγά πλοία SOLAS και θα ενισχύει αντί να αντικαθιστά τους υπάρχοντες κανόνες ασφάλειας του ΙΜΟ.

Ο κώδικας θα βασίζεται στην ανάλυση κινδύνου, σύμφωνα με το νηογνώμονα DNV, και όχι σε αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές. Ένα πράγμα δεν θα αλλάξει: οι αρμόδιες επιτροπές του ΙΜΟ συμφωνούν καταρχήν ότι θα υπάρχει ένας καθορισμένος «Master», όπως τον αναφέρουν, που θα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία κάθε σκάφους και πλοίου MASS, ανεξάρτητα από το επίπεδο αυτονομίας (τρόπος λειτουργίας) με το οποίο λειτουργεί το σκάφος.

Με λίγα λόγια, την ευθύνη θα την έχει και πάλι κάποιος πλοίαρχος ο οποίος θα χειρίζεται το πλοίο εξ αποστάσεως.

Αυτό το καθορισμένο άτομο θα χειρίζεται το πλοίο από ένα καθορισμένο κέντρο απομακρυσμένων λειτουργιών (ROC) και θα υπόκειται σε νέες απαιτήσεις εκπαίδευσης όπως αυτές της STCW.

Ενώ δεν θα υπόκεινται στην παραδοσιακή STCW, θα υπάρχουν πρότυπα εκπαίδευσης, πιστοποίησης και ικανότητας για την απόκτησή τους, τα οποία θα βασίζονται στην STCW. Ο ορισμός και τα προσόντα αυτού του νέου ρόλου του «απομακρυσμένου χειριστή» θα αποτελέσουν μέρος της συζήτησης που θα οδηγήσει στην υιοθέτηση του νέου κανόνα που θα οριστεί το 2025.

Η επιτροπή συμφώνησε ότι οι κανονισμοί αποφυγής συγκρούσεων δεν θα χρειαστούν τροποποίηση αυτή τη στιγμή ώστε να καλύψουν τις ανάγκες του Κώδικα MASS, αφήνοντας τα αυτόνομα πλοία να υπόκεινται στους κανόνες που ισχύουν και τώρα για την αποφυγή σύγκρουσης στη θάλασσα.

Μέχρι σήμερα, οι περισσότερες δοκιμές αυτονομίας στη θάλασσα έχουν πραγματοποιηθεί σε εσωτερικά ύδατα, όπου οι χώρες έχουν την δυνατότητα να θεσπίζουν και κάποιους διαφορετικούς κανόνες για τη ναυσιπλοΐα.

Η υιοθέτηση ειδικών κανόνων για τα αυτόνομα πλοία στα διεθνή ύδατα θα βοηθούσε να ανοίξει ο δρόμος για ευρύτερη υιοθέτηση της τεχνολογίας, παρέχοντας μεγαλύτερη διασφάλιση στους φορείς εκμετάλλευσης και τους ασφαλιστές.

Διαβάστε ακόμα