Ο ΙΜΟ καθιερώνει παγκόσμια ημέρα για τις γυναίκες στη ναυτιλία

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) θα καθιερώσει την Παγκόσμια Ημέρα για τις Γυναίκες στη Ναυτιλία.

Το Συμβούλιο του ΙΜΟ, που συνήλθε από τις 8 έως τις 12 Νοεμβρίου, αποφάσισε να καθιερώσει την ημέρα για τον «εορτασμό των γυναικών στον κλάδο, την προώθηση της πρόσληψης, διατήρησης και βιώσιμης απασχόλησης των γυναικών στον ναυτιλιακό τομέα, την αναβάθμιση του προφίλ των γυναικών στη ναυτιλία, την δέσμευση του ΙΜΟ στον Στόχο 5 της Βιώσιμης Ανάπτυξης (να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων και να ενδυναμωθούν όλες οι γυναίκες) και να υποστηρίξει το έργο για την αντιμετώπιση της τρέχουσας ανισορροπίας των φύλων στη ναυτιλία», ανέφερε ο ΙΜΟ με δήλωση του. Θα βοηθήσει επίσης στην προώθηση του Προγράμματος Women in Maritime του ΙΜΟ.

Η πρόταση για τη θέσπιση Παγκόσμιας Ημέρας για τις Γυναίκες στη Ναυτιλία εξετάστηκε για πρώτη φορά από την Επιτροπή Τεχνικής Συνεργασίας (TCC) του ΙΜΟ τον Σεπτέμβριο του 2021, μετά τη δυναμική του Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Θέματος το 2019 «Ενδυνάμωση των γυναικών στη ναυτιλιακή κοινότητα». Η πρόταση έλαβε ευρεία υποστήριξη από την TCC για τη διαβίβαση της πρότασης στο Συμβούλιο.

Μόλις εγκριθεί από τη Συνέλευση του ΙΜΟ τον Δεκέμβριο, η Διεθνής Ημέρα για τις Γυναίκες στη Ναυτιλία θα εορτάζεται κάθε χρόνο στις 18 Μαΐου.

«Χαιρετίζω την έγκριση αυτής της πρότασης από το Συμβούλιο. Όχι μόνο καταβάλλει περαιτέρω προσπάθειες για την επίτευξη του SDG 5 για την ισότητα των φύλων, αλλά αποτελεί μια τέλεια συνέχεια του ψηφίσματος και της έκκλησης της Συνέλευσης του ΙΜΟ για την επίτευξη ενός περιβάλλοντος χωρίς φραγμούς για τις γυναίκες, έτσι ώστε όλες οι γυναίκες να μπορούν να συμμετέχουν πλήρως, με ασφάλεια και χωρίς εμπόδια στις δραστηριότητες της ναυτιλιακής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της ναυτιλίας και της ναυπηγικής», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΜΟ Κιτάκ Λιμ.

Σύμφωνα με τον ΙΜΟ, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόλις το 1,2% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού των ναυτικών, με βάση την Έκθεση Ναυτικού Εργατικού Δυναμικού της BIMCO/ICS για το 2021, η οποία εκτιμά ότι 24.059 γυναίκες εργάζονταν ως ναυτικοί παγκοσμίως, αύξηση 45,8% σε σύγκριση με την έκθεση του 2015.

Το Συμβούλιο του ΙΜΟ αποτελείται από 40 κράτη μέλη που εκλέγονται από τη Συνέλευση του ΙΜΟ για διετή θητεία.

Διαβάστε ακόμα