Ο IMO προσθέτει στην ατζέντα του τα αυτόνομα πλοία

Μετά από μια πρόταση αρκετών χωρών να συμπεριληφθούν στην ατζέντα της τα αυτόνομα πλοία, η Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας του ΙΜΟ θα αρχίσει να θεσπίζει ένα νέο διεθνές νομικό πλαίσιο για την ασφαλή λειτουργία των εν λόγω πλοίων.

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ) ευθυγραμμίζεται με την πρόταση και πλέον θα αρχίσει να χαρτογράφει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούν να εφαρμοστούν οι ισχύουσες διεθνείς κανονιστικές ρυθμίσεις για τα αυτόνομα πλοία και τις σύγχρονες ναυτιλιακές τεχνολογίες.

Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν από τη Δανία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, την Ιαπωνία, τις Κάτω Χώρες, τη Νορβηγία, τη Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ οδήγησαν σε μια παρατεταμένη συζήτηση που κατέδειξε ότι πολλά ζητήματα ασφάλειας και νομικής φύσεως εξακολουθούν να επιζητούν επίλυσης όσον αφορά την αυτόνομη ναυτιλία .

Σύμφωνα με τον σχεδιαμσό του IMΟ, το θέμα αυτό θα συζητηθεί κατά την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (MSC 99), και στη συνέχεια θα εκπονηθεί σχέδιο για την περαιτέρω εξέταση του θέματος.

“Παρά κάποιες ανησυχίες, συμφωνήθηκε γενικά ότι ο ΙΜΟ πρέπει να ξεκινήσει το έργο του τώρα. Υπήρξε επίσης γενική συμφωνία ότι ο ΙΜΟ πρέπει να λάβει υπόψη του πώς οι τεχνολογικές εξελίξεις θα επηρεάσουν τους ναυτικούς”, δήλωσε η Δανική Ναυτική Αρχή.

“Υπήρξε ένα εκπληκτικά υψηλό επίπεδο υποστήριξης της έναρξης των εργασιών για τη ρύθμιση των αυτόνομων πλοίων, ακόμη και από χώρες που αναμένεται να είναι αρνητικές, καθώς είναι σημαντικοί προμηθευτές ναυτικών”, πρόσθεσε ο Lasse Karlsen, τεχνικός διευθυντής της Νορβηγικής Ναυτιλιακής Αρχής.

Για όλες τις ειδήσεις για τα αυτόνομα πλοία διαβάστε εδώ

Διαβάστε ακόμα