Οι ικανότητες αποκτούνται μέσα από δύσκολες καταστάσεις