Οι καθυστερήσεις στα καύσιμα με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο πλήττουν την Σιγκαπούρη

Όπως αναφέρει το Bloomberg, τα πλοία βρίσκονται σε αναμονή περισσότερο από τον διπλάσιο χρόνο με σκοπό την πετρέλευση καυσίμου χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, και όλα αυτά στο κορυφαίο σημείο πετρέλευσης του κόσμου, την Σιγκαπούρη.

Αντί του κανονικού μέσου όρου των πέντε ημερών, το Bloomberg αναφέρει ότι τώρα παίρνει κατά μέσο όρο περίπου δύο εβδομάδες για να κλείσει μια μπάριζα πετρέλευσης στη Σιγκαπούρη με μόνο περίπου το ένα πέμπτο από τις 300 μπάριζεν να έχουν καθαρίσει τις δεξαμενές τους με σκοπό να φορτώνουν πετρέλαιο χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο.

Οι καθυστερήσεις που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο αναμένεται να αυξήσουν τις τιμές των ναύλων, και κυρίως τα δεξαμενόπλοια