Οι λαθρεπιβάτες προξενούν μεγάλη οικονομική επιβάρυνση στους πλοιοκτήτες

Rudderrecessstowaways-21056[adsanity id=33860 align=alignnone /]Οι λαθρεπιβάτες προξενούν μεγάλη οικονομική επιβάρυνση στους πλοιοκτήτες, προειδοποιεί σε πρόσφατη αναφορά της η UK P&I Club.

Η βρεταννική ασφαλιστική εταιρεία επισημαίνει το μέγεθος του προβλήματος της λαθρεπιβίβασης: “Με την προσφυγική κρίση στη Μεσόγειο και την προσοχή που αυτή συνεχίζει να λαμβάνει από τα μέσα ενημέρωσης, είναι συχνά εύκολο να ξεχνάμε ότι το πρόβλημα των λαθρεπιβατών εξακολουθεί να είναι ένα πολύ πραγματικό πρόβλημα για τους πλοιοκτήτες”.

“Η πλειοψηφία των λαθρεπιβατών βρίσκει πιο δημιουργικούς τρόπους για να επιβιβαστεί σε πλοία”, τονίζει η Amanda Hastings εκ μέρους της εταιρείας, υποστηρίζοντας ότι ενδεχομένως να πρέπει να ληφθούν βήματα για να αλλάξει ο σχεδιασμός των πλοίων.

Για παράδειγμα, σε πολλά πλοία οι λαθρεπιβάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο πλοίο αναρριχόμενοι  στο χώρο του πηδαλίου, κάτι που μπορεί να προληφθεί με την κατασκευή μπαρών γύρω από αυτό.

Η εταιρεία συνιστά ότι αν εντοπιστεί ένας λαθρεπιβάτης, η παρουσία τους πρέπει να γίνει γνωστή στην ναυτιλιακήεταιρεία, τους λιμενικούς πράκτορες και στο P&I Club του πλοίου, και ότι ο λαθρεπιβάτης πρέπει να ερευνηθεί και να ανακριθεί. Ο πλοίαρχος του πλοίου θα πρέπει επίσης να φτιάξει μια αναφορά για το περιστατικό και για τα προληπτικά μέτρα που λήφθησαν.

“Οι εφοπλιστές θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν το πιθανό κόστος αποβίβασης των λαθρεπιβατών, για παράδειγμα στη Βραζιλία, μια απλή επαναπατρισμού μπορεί να κοστίσει πάνω από $ 30.000 ανά λαθρεπιβάτη, προσθέτει η Hastings, με το ποσό αυτό να αυξάνεται σε περίπτωση μακροχρόνιας κράτησης, δικαστικών εξόδων κτλ.

“Εάν ένας λαθρεπιβάτης εντοπιστεί μόλις το πλοίο έχει φύγει από το λιμάνι, αναλόγως της τοποθεσίας, για τους εφοπλιστές μπορεί να αποδεχτεί πιο οικονομικό να επιστρέψουν στο λιμάνι και να αποβιβάσουν τον λαθρεπιβάτη εκεί, παρά να διακινδυνεύσουν υψηλότερα κόστη σε άλλες χώρες, όπως η Βραζιλία”, συμβουλεύει η P&I Club.

Διαβάστε ακόμα