Οι ναυτιλιακές μεταφορές το 2014 σε infographic

nautiliakes_metafores

Σήμερα σας παρουσιάζουμε ένα ενδιαφέρον infographic (πληροφοριακό γράφημα) που δείχνει μια λεπτομερή επισκόπηση των θαλάσσιων μεταφορών το 2014.

Το infographic, το οποίο αποτελεί μέρος της έκθεσης Θαλασσίων Μεταφορών της United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), παρέχει μια ανάλυση των διαρθρωτικών και κυκλικών μεταβολών που επηρεάζουν το θαλάσσιο εμπόριο, τα λιμάνια και τη ναυτιλία.

Το infographic αποτελείται από τα εξής μέρη:

Το θαλάσσιο εμπόριο

Η παγκόσμια οικονομία άρχισε μια αργή κίνηση ανάκαμψης καθοδηγούμενη από μια άνιση ανάπτυξη στις ανεπτυγμένες οικονομίες και μια επιβράδυνση στις αναπτυσσόμενες χώρες και τις οικονομίες σε μεταβατικό στάδιο.

Ο στόλος

Ο παγκόσμιος στόλος αυξήθηκε κατά 3,5% κατά τη διάρκεια των 12 μηνών μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015, το χαμηλότερο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης εδώ και πάνω από μια δεκαετία.

Τα έξοδα μεταφοράς

Οι αναπτυσσόμενες χώρες, κυρίως στην Αφρική και την Ωκεανία, πληρώνουν 40-70% περισσότερο κατά μέσο όρο για τις διεθνείς μεταφορές των εισαγωγών τους από τις ανεπτυγμένες χώρες.

Λιμάνια

Το μερίδιο των αναπτυσσόμενων οικονομιών στην παγκόσμια διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στα λιμάνια αυξήθηκε οριακά περίπου στο 71,9%.

Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο

Ο Πολικός κώδικας, που θεσπίζει υποχρεωτικές διατάξεις για την εξασφάλιση της ασφάλειας των πλοίων και την πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος στην Αρκτική και την Ανταρκτική, που εγκρίθηκε στο πλαίσιο του IMO και θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2017.

 

RMT Infographic

Διαβάστε ακόμα