Ολοκληρώνεται η τοποθέτηση πλωτήρων στο Concordia

costa_concordia_topothetisi_plotiron_

Πάνω από 370 τεχνικοί της Titan Micoperi εργάζονται αδιάκοπα για την εγκατάσταση των πλωτήρων (sponsons), πριν από τη φάση της ανέλκυσης του ναυαγίου Concordia, σύμφωνα με ενημέρωση της Ομάδας του Έργου Ανόρθωσης.

Επί του παρόντος, 14 sponsons έχουν εγκατασταθεί στη δεξιά πλευρά του Concordia και, αν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν, σήμερα θα τοποθετηθεί ο τελευταίος σε αυτή την πλευρά (S1) για να συμπληρωθεί το σύνολο των 15.

Οι εργασίες θα συνεχιστούν έπειτα στην πλευρά της θάλασσας, ώστε να εγκατασταθεί και ο τελευταίος από τους 4 sponsons που μένουν (11 είχαν ήδη τοποθετηθεί πριν από την ανόρθωση).

Η ιταλική κυβέρνηση έχει καθυστερήσει την ημερομηνία της τελικής απόφασης για την ανέλκυση και απομάκρυνση του ναυαγίου Concordia για τις 26 Ιουνίου, έτσι ώστε να μελετήσει τις λεπτομέρειες του σχεδίου για μια ακόμη φορά.

Ο επιπλέον χρόνος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αναθεώρηση των αξιολογήσεων κινδύνου και των προτεινόμενων μέτρων αποφυγής του. Τα προηγούμενα σχέδια προέβλεπαν ανέλκυση του σκελετού στις 20 Ιουλίου, κι έπειτα τη ρυμούλκηση του στη Γένοβα, όπου θα αποσυναρμολογηθεί το ναυάγιο. Η καθυστέρηση της τελικής απόφασης ενδέχεται να επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα ανέλκυσης.

Διαβάστε ακόμα