ΟΛΠ: Διαγωνισμός για την πώληση και απομάκρυνση ως έχει / στην κατάσταση που βρίσκονται, 3 γερανών φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων

Ο Οργανισμός ΛιμένοςΠειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στην πώληση και απομάκρυνση ως έχει / στην κατάσταση που βρίσκονται, τριών (3) γερανών φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων (ShiptoShoreCrane) Νο4, Νο5, Νο6 από την Προβλήτα ΙΙ (Νέο Ικόνιο) της ΣΕΠ Α.Ε.

Η συνολική ελάχιστη τιμή για την πώληση και απομάκρυνση των γερανών ορίζεται στο ποσό των € 845.000,00, πλέον ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το υψηλότερο προσφερόμενο τίμημα .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους, μέχρι και τις 15/02/2021 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00. Παρακαλώ όπως επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να ενημερώνεστε σχετικά.

Διαβάστε ακόμα