Πάνω από 2 εκ. ευρώ η ζημιά για το δημόσιο από το φορτίο του «τσιγαράδικου»

tsigaradiko_

Αναφορικά με τον εντοπισμό μεγάλης ποσότητας λαθραίων τσιγάρων, που έλαβε χώρα βραδινές ώρες της 06/11/15 στην Ιεράπετρα, γνωρίζεται ότι σύμφωνα με το Τελωνείο Αγίου Νικολάου ο αριθμός των τσιγάρων ανέρχεται στα έντεκα εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες τριακόσια (11.799.300) τεμάχια, ενώ το σύνολο των διαφυγόντων δασμών και φόρων ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 2.359.624,014 ευρώ.