Παράταση ισχύος αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, πιστοποιητικών επάρκειας και πιστοποιητικών επικύρωσης

Παράταση ισχύος αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, πιστοποιητικών επάρκειας και πιστοποιητικών επικύρωσης (endorsements).

Γνωστοποίηση 8ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ COVID-19.

ΦΕΚ Β 3234-23_06_2022

Διαβάστε ακόμα