Περιόρισε τις τριμηνιαίες ζημιές της η Diana Shipping

Να περιορίσει τις ζημιές της κατάφερε η ελληνική ναυτιλιακή Diana Shipping, μειώνοντας τις καθαρές τις απώλειες κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017.

Η καθαρή ζημιά της εταιρείας που διαχειρίζεται ο κ. Παληός για το τρίμηνο ανήλθε σε 24,5 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με μια καθαρή ζημία ύψους 78,3 εκατομμυρίων δολαρίων που παρατηρήθηκε το τρίτο τρίμηνο του 2016.

Στα αποτελέσματα περιλαμβάνει και μία ζημιά απομείωσης ύψους 8,4 εκατομμυρίων δολαρίων για το MV Melite, το οποίο πωλήθηκε για σκραπ τον Οκτώβριο του 2017, μετά την προσάραξη του τον Ιούλιο του 2017.

Τα έσοδα από χρονοναυλώσεις αυξήθηκαν σε 43,9 εκατομμύρια δολάρια το τρίτο τρίμηνο, από 27,1 εκατομμύρια δολάρια που αναφέρθηκαν στο ίδιο τρίμηνο του 2016.

Η Diana Shipping δήλωσε ότι η αύξηση των εσόδων από χρονοναυλώσεις οφείλεται στην αύξηση των ναύλων που επιτεύχθηκε για τα πλοία της εταιρείας κατά τη διάρκεια του τριμήνου και στην αύξηση των εσόδων που προέκυψαν από τη διεύρυνση του στόλου (από τα 46 πλοία το 2016 στα 51 τώρα).

Για την εννιάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2017, η καθαρή ζημία της Diana Shipping ανήλθε σε 74,8 εκατ. δολάρια. Αυτό συγκρίνεται με μια καθαρή ζημία ύψους 141 εκατ. δολαρίων την ίδια περίοδο του 2016.

Διαβάστε επίσης: Diana Containerships: Περιόρισε τη ζημιά της στο τρίτο τρίμηνο

Διαβάστε ακόμα