Πίνακες κάλυψης κενών θέσεων συμπληρωματικά εισαγομένων (Πλοιάρχων & Μηχανικών) στις AEN

Από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι την 27η Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη τοιχοκολλήθηκαν στα καταστήματα του Υπουργείου (Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 εντός Λιμένα Πειραιά και Γρ. Λαμπράκη 150) και αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.yen.gr και www.hcg.gr, οι πίνακες κάλυψης κενών θέσεων συμπληρωματικά εισαγομένων (Πλοιάρχων και Μηχανικών) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Π/Ασπροπύργου, Π/Μ Κρήτης, Κύμης, Π/Μ/Μακεδονίας και Χίου έτους 2018-2019.

Σχετικά αρχεία:
Ανακοίνωση (αρχείο pdf)
Πίνακας κάλυψης κενών θέσεων συμπληρωματικά εισαγομένων Πλοιάρχων 2018 2019 (αρχείο pdf)
Πίνακας κάλυψης κενών θέσεων συμπληρωματικά εισαγομένων Μηχανικών 2018 2019 (αρχείο pdf)
Πίνακας υποψηφίων Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας που δεν εισάγονται (αρχείο pdf).

Διαβάστε ακόμα