Πίνακας υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έτους 2015 που επέτυχαν στην Κολύμβηση

limeniko_soma_1. Ανακοινώνεται ότι ο αλφαβητικός (πρώτα τα στοιχεία των γυναικών υποψηφίων) Πίνακας υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έτους 2015, οι οποίοι συμμετείχαν στην αθλητική δοκιμασία της Κολύμβησης και επέτυχαν, αναρτήθηκε τη 17-04-2016 ημέρα Κυριακή στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2.

2. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στον ανωτέρω Πίνακα, αποκλείονται του διαγωνισμού.

3. Σε συνέχεια της από 14-04-2016 ανακοίνωσης γνωστοποιείται ότι, οι υποψήφιοι που επέτυχαν στην αθλητική δοκιμασία της Κολύμβησης καλούνται να παρουσιαστούν, φέροντας αθλητική ενδυμασία και αθλητικά υποδήματα, προκειμένου να συμμετάσχουν στα υπόλοιπα αγωνίσματα των αθλητικών δοκιμασιών σύμφωνα με την οικεία Προκήρυξη, ως ακολούθως:

limeniko

 

Υπενθυμίζεται ότι, όλοι οι υποψήφιοι κατά την παρουσίαση τους για αθλητικές δοκιμασίες, πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να έχουν μαζί τους το Δελτίο Ταυτότητάς τους, καθώς και το Δελτίο Συμμετοχής τους.

Ανακοίνωση – Πρόγραμμα
Πίνακες επιτυχόντων στην κολύμβηση

Διαβάστε ακόμα