Πίνακες Εισαγομένων (Πλοιάρχων & Μηχανικών) στις Α.Ε.Ν. για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικού έτους 2019-2020

Από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι την 11 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή τοιχοκολλήθηκαν στα καταστήματα του Υπουργείου (Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 εντός Λιμένα Πειραιά και Γρ. Λαμπράκη 150) και αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις https://www.yen.gr/ και http://www.hcg.gr/, οι πίνακες εισαγομένων (Πλοιάρχων και Μηχανικών) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) προς κάλυψη κενών θέσεων έτους 2019-2020, όπως προβλέπεται από το κεφάλαιο ΙΑ΄ παρ.4 της σχετικής προκήρυξης.

Πίνακας κάλυψης κενών θέσεων Μηχανικών 2019-2020.pdf
Πίνακας κάλυψης κενών θέσεων Πλοιάρχων 2019-2020.pdf