Πίνακες Σπουδαστών Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας που εισάγονται συμπληρωματικά στην Α.Ε.Ν. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

spoudastes_aen_

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου ανακοίνωσε την 27-10-2015 τους συνολικούς πίνακες Σπουδαστών Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας που εισάγονται συμπληρωματικά στην Α.Ε.Ν. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για το εκπαιδευτικό έτος 2015-16.

Δείτε παρακάτω τους πίνακες όπως αναρτήθηκαν απο το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Ανακοίνωση
Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΣΑΝ4653ΠΩ-294)
Επιτυχόντες Πλοίαρχοι αύξησης
Επιτυχόντες Μηχανικοί αύξησης

Διαβάστε ακόμα