Πιστοποιητικά Ασφαλείας ISPS

isps_code_

Διάλεξε μέσα από χιλιάδες προϊόντα μόνο με ένα κλικ!

Υπενθύμιση ημερομηνίας λήξης της παράτασης έκδοσης των πιστοποιητικών ασφαλείας επιπέδου Α και Β ναυτικών, που υπηρετούν σε πλοία που υπόκεινται στις διατάξεις του ISPS.

Περίληψη: Παρέχεται πληροφόρηση/υπενθύμιση για τη λήξη της δοθείσας παράτασης μέχρι 1.7.2015, ώστε να μπορέσουν οι ναυτικοί να εφοδιασθούν με τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό VI/6 της ΔΣ.STCW 1978.

Κατά την σύνοδο της υποεπιτροπής Human Training & Watchkeeping 1 του IMO (Λονδίνο 17-21 Φεβρουαρίου 2014) αποφασίσθηκε από τα κράτη-μέλη του Οργανισμού να ενημερώσουν τις οικείες Αρχές των λιμένων τους, για την παράταση της αρχικής προθεσμίας της 1.1.2014 μέχρι 1.7.2015, ώστε σε περίπτωση που ναυτικοί δεν κατέχουν τα πιστοποιητικά ασφαλείας, που προβλέπονται από τις παραγράφους Α-VI/6 παρ.4 και 6 της ΔΣ STCW 1978, να μπορεί το πλοίο στο οποίο υπηρετούν, να θεωρηθεί ως συμμορφούμενο με τις διατάξεις του κώδικα ISPS.

Διαβάστε ακόμα