«Πλοίο με εξαντλημένο πλήρωμα είναι μη αξιόπλοο»

rena_container_

Εάν το πλήρωμα ενός πλοίου δεν ξεκουράζεται αρκετά, ενώ προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με το πρόγραμμα του πλοίου, πρέπει να υπάρχει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα μπορούσε να θεωρηθεί μη επανδρωμένο ή μη αξιόπλοο, το δικηγορικό γραφείο Clyde & Co υποστηρίζει.

Ωστόσο, δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής δικαστικό προηγούμενο, που να στηρίζει το επιχείρημα ότι ένα πλοίο είναι μη αξιόπλοο, ως αποτέλεσμα της κούρασης των ναυτικών, σύμφωνα πάντα με το δικηγορικό γραφείο.

“Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ένας πλοίαρχος, αξιωματικός ή μέλος του πληρώματος, που είναι κουρασμένος θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι ανίκανος (προσωρινά), από την άποψη ότι η ψυχική και σωματική ικανότητα τους να εκτελούν τα καθήκοντά τους είναι μειωμένη. Ως εκ τούτου, ο φορέας θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι παρέλειψε να ασκήσει τη δέουσα επιμέλεια πριν και κατά την έναρξη του ταξιδιού για να επανδρώσει σωστά το σκάφος κατά παράβαση των κανόνων της Hague/Visby”, δήλωσε η εταιρεία.

Η πλειονότητα των φορτίων μεταφέρονται σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες της Χάγης και, ως εκ τούτου, μεταξύ άλλων, ο μεταφορέας έχει την υποχρέωση να ασκήσει τη δέουσα επιμέλεια πριν και κατά την έναρξη του ταξιδιού, για την ορθή επάνδρωση, τον εξοπλισμό και τις προμήθειες του πλοίου και να το κάνει αξιόπλοο.

Το ένα τέταρτο των ναυτικών λένε ότι έχουν αποκοιμηθεί, ενώ βρίσκονται σε βάρδια, σύμφωνα με μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Συνδικάτου, Nautilus International. Αυτό έρχεται ως συνέπεια της εργασίας 85 ωρών την εβδομάδα ή και περισσότερο, παρά τους περιοριστικούς κανονισμούς που υποτίθεται ότι βρίσκονται σε ισχύ. Σ’ αυτή την συνθήκη συμβάλλει και η ψευδής τήρηση αρχείων και η έλλειψη θεσμών επιβολής των κανονισμών.

Η κόπωση έχει προσδιοριστεί ως αιτία μεγάλου αριθμού ατυχημάτων στη θάλασσα. Η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα, για κάποιο χρονικό διάστημα, έδωσε μάχες για να επιλύσει αυτό το ζήτημα, καθώς οι προηγούμενοι κανονισμοί ήταν ανοικτοί για ατομική ερμηνεία από τα αντίστοιχα εθνικά κράτη. Στις 20 Αυγούστου του 2013 νέοι κανονισμοί τέθηκαν σε ισχύ με των εφαρμογή της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας του 2006 (Maritime Labour Convention-MLC).

Η νέα σειρά κανονισμών έχει ορίσει τον ελάχιστο αριθμό ωρών ανάπαυσης, η οποία δεν πρέπει να είναι μικρότερη από δέκα ώρες, σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο 24 ωρών και 77 ώρες, σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο επτά ημερών.

Διαβάστε ακόμα