Πρόγραμμα ενδυνάμωσης ανθρώπινου δυναμικού του ομίλου Αγγελικούση

Πρόγραμμα ενδυνάμωσης ανθρώπινου δυναμικού του ομίλου Αγγελικούση (MGM/MTM) σε συνεργασία με την Life Clinic Group SA με θέμα: “Resilience: The skill towards safe & peak performance”- Coach the Trainers Workshop

Η ανθεκτικότητα είναι η έμφυτη ευχέρεια των ανθρώπων να επανέρχονται σε ισορροπία έπειτα από έκτακτα απρόβλεπτα γεγονότα, ψυχολογικές κορυφώσεις, συγκρούσεις ή υπερβολικά αυξημένες ευθύνες. Οι τεχνικές ενδυνάμωσης της ανθεκτικότητας που αναπτύσσονται στο πρόγραμμα αυτό, εκπαιδεύουν τους συμμετέχοντες ώστε να αναπτύσσουν δράσεις που εξασφαλίζουν την ασφάλεια (την δική τους καθώς και των πληρωμάτων τους) σε συνθήκες εργασίας υψηλής ευθύνης – όπως απαιτεί το ναυτικό επάγγελμα.

Οι εταιρείες Maran Gas Maritime (MGM) & Maran Tankers Management (MTM), στο πλαίσιο της συνεχούς επένδυσης στην ασφάλεια, την προσωπική και την επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων τους, υιοθέτησαν και προσάρμοσαν στην κουλτούρα του ομίλου ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης της ανθεκτικότητας, «Resilience», για τους ναυτικούς και τα στελέχη τους.

Η εταιρεία που επιλέχθηκε σαν αρωγός, coach, mentor και εμψυχωτής σε αυτό το εγχείρημα των MGM/ MTM, είναι η Life Clinic Group, η πρωτοπόρος εταιρεία Coaching για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη που δραστηριοποιείται στο χώρο από το 2006, προσφέροντας προγράμματα Coaching για επιχειρηματίες, οργανισμούς, στελέχη και ιδιώτες. Στην δεκαετή παρουσία της έχει αναγνωριστεί για την προσπάθειά της να προάγει την αριστεία, το ήθος και την ισορροπία στον επιχειρηματικό κόσμο.

Τα στελέχη των 2 εταιριών δήλωσαν εντυπωσιασμένα από το πρόγραμμα και μετέφεραν τη δέσμευση τους να υλοποιήσουν το πρόγραμμα σε όσο το δυνατό μεγαλύτερη κλίμακα τα επόμενα χρόνια.
Κεντρικές ομιλήτριες η Δρ. Νάνσυ Μαλλέρου, ιδρύτρια & CEO της Life Clinic Group, συγγραφέας, coach, ομιλήτρια, ιδρυτικό μέλος & πρώην Πρόεδρος του ελληνικού παραρτήματος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Coaching ICF – Greece και η Λευκή Αυδή, επικεφαλής εταιρικών προγραμμάτων, διακεκριμένη σύμβουλος επαγγελματικής καθοδήγησης, mentor και εκπαιδευτής στελεχών με 25ετή επαγγελματική εμπειρία στο χώρο των Ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων.

Στο πρώτο μέρος, οι κεντρικές ομιλήτριες παρουσίασαν τις 5 θεματικές ενότητες εφαρμογής του προγράμματος και συγκεκριμένα:
• Τι είναι ανθεκτικότητα
• Η Αλλαγή είναι μέρος της Ζωής
• Η δύναμη της αλλαγής οπτικής γωνίας στα γεγονότα
• Η ουσία της προσωπικής ευφορίας και ευημερίας
• Η Υιοθέτηση αποφασιστικής δράσης

Όλες οι τεχνικές ενίσχυσης της ανθεκτικότητας σε κάθε θεματική ενότητα παρουσιάστηκαν με ευρηματικότητα με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού, συμμετοχικών ασκήσεων προσομοίωσης πραγματικών καταστάσεων, χιούμορ και δυναμικό διάλογο.
Στο δεύτερο μέρος η Δρ Νάνσυ Μαλλέρου, ως πρωτοπόρος του coaching στην Ελλάδα και Coach ομιλητών του TedxAthens, εισήγαγε στους συμμετέχοντες και μελλοντικούς εκπαιδευτές του προγράμματος, τεχνικές και εργαλεία coaching, στρατηγικές εκπαίδευσης, ομιλίας, καθοδήγησης και έμπνευσης ακροαματικού κοινού.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση όλων των θεματικών ενοτήτων από τους εκπαιδευόμενους, όπου κυριάρχησε η πολυμορφία, ευρηματικότητα και το προσωπικό στοιχείο των νέων εκπαιδευτών, αποτυπώνοντας την εύστοχη υιοθέτηση των τεχνικών που αναπτύχθηκαν και τελικά την επιτυχία της εκδήλωσης.

Διαβάστε ακόμα