Προγράμματα Εξ αποστάσεως Εξειδίκευσης από το Πανεπιστήμιο Πειραιά

tanker

Το Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστήμιου Πειραιά, διοργανώνει καινοτόμα Προγράμματα Εξ αποστάσεως Εξειδίκευσης διαμορφωμένα σύμφωνα με τις ανάγκες της Ναυτιλιακής αγοράς, στα κάτωθι αντικείμενα:

Προγράμματα Εξειδίκευσης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

http://elearning.ec.unipi.gr/elearning/market-economy/

Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
Διεθνείς Ναυτιλιακές Σχέσεις
Ηγεσία και Λήψη Αποφάσεων στη Ναυτιλία
Διαχείριση Επικοινωνίας στη Ναυτιλία
Επιχειρηματική Ανάπτυξη και Θαλάσσιος Τουρισμός
Ship Operations
ISM Code
T.M.S.A.

Διαβάστε ακόμα