Πρόγραμμα εξεταστικής και εμβόλιμης εξεταστικής περιόδου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 υποψηφίων Μηχανικών Α’ και Β’ τάξης Ε.Ν.

Aνακοινώθηκε το πρόγραμμα εξεταστικής και εμβόλιμης εξεταστικής περιόδου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 υποψηφίων Μηχανικών Α’ και Β’ τάξης Ε.Ν.

Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 υποψηφίων ΜΗΧ. Α’ τάξης Ε.Ν. (σειρά 269) Νέου Κανονισμου
Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 υποψηφίων ΜΗΧ. Α’ τάξης Ε.Ν. Παλαιού Κανονισμού
Πρόγραμμα ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ εξεταστικής περιόδου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 υποψηφίων ΜΗΧ. Β’ τάξης Ε.Ν. Νέου Κανονισμού
Πρόγραμμα ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ εξεταστικής περιόδου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 υποψηφίων ΜΗΧ. Β’ τάξης Ε.Ν. Παλαιού Κανονισμού

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ εξεταστικής μέχρι και 13:00 της 22 Σεπτεμβρίου 2017 (Τρίτη)

Διαβάστε ακόμα