Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου ΜΑΪΟΥ 2018 υποψηφίων ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α’ και Β’ τάξης Ε.Ν.

Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου ΜΑΪΟΥ 2018 υποψηφίων ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α’ και Β’ τάξης Ε.Ν.

– Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου ΜΑΪΟΥ 2018 υποψηφίων ΜΗΧ. Α’ τάξης Ε.Ν. (σειρά 275) Νέου Κανονισμού

– Πρόγραμμα εμβόλιμης εξεταστικής περιόδου ΜΑΪΟΥ 2018 υποψηφίων ΜΗΧ. Β’ τάξης Ε.Ν. Νέου Κανονισμού

– Πρόγραμμα εμβόλιμης εξεταστικής περιόδου ΜΑΪΟΥ 2018 υποψηφίων ΜΗΧ. Β’ τάξης Ε.Ν. Παλαιού Κανονισμού

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι και 13:00 της 21 Μαϊου 2018 (Δευτέρα)

Διαβάστε ακόμα