Προγράμματα Εξ αποστάσεως Εξειδίκευσης από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

containership_nautilia_

Τα Προγράμματα Εξειδίκευσης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, διοργανώνουν το καινοτόμο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης (Εξ αποστάσεως) που είναι διαμορφωμένο σύμφωνα με τις ανάγκες της Ναυτιλιακής αγοράς και εναρμονισμένο με τις τροποποιήσεις της STCW του 2010 στη Manila στο αντικείμενο:

Σύγχρονες Εφαρμογές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στη Ναυτιλία

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας   http://afroditi.uom.gr/seminars/

Διαβάστε ακόμα