«Προκλητική η αύξηση των λιμενικών εξόδων στην Ηγουμενίτσα»

limani_hgoumenitsa

Χριστούγεννα στην Αλεξανδρούπολη για δύο άτομα και 2 παιδιά σε ξενοδοχείο 5* μόνο με 289€!

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας με επιστολή του, διαμαρτύρεται για τις αυξήσεις επιβάλει η διοίκηση του λιμένος Ηγουμενίτσας.

»Σχετικά με την έγκριση του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ από 6/10/2014, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι για μία ακόμα φορά αιφνιδιαζόμαστε από ειλημμένες αποφάσεις χωρίς την εκ των προτέρων διαβούλευση και χωρίς να μας δοθεί η ευκαιρία να σας ενημερώσουμε για τις συνέπειες αποφάσεων που αδικαιολόγητα επιβαρύνουν το κόστος εκμετάλλευσης των πλοίων μας.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού επιβάλλεται τέλος ISPS τόσο στους επιβάτες όσο και στα οχήματα με αποτέλεσμα την ουσιαστική αύξηση των λιμενικών εξόδων κατά 18% και την επιβάρυνση των εταιρειών μας με ποσό που θα ξεπερνάει τις 750.000 € κάθε χρόνο.

Λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής κρίσης και των συνεπειών της μεταξύ των οποίων και η μείωσης της επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης στην γραμμή Ελλάδας Ιταλίας θεωρούμε την κατά 18% αύξηση των λιμενικών εξόδων του ΟΛΗ τουλάχιστον προκλητική και μάλιστα με την αιτιολογία της τήρησης του ISPS.

Η τήρηση του ISPS αποτελεί πάγια υποχρέωση των Οργανισμών Λιμένων που εφαρμόζεται από το 2005 και όχι κάποια υποχρέωση η οποία επεβλήθη το 2014 για να δικαιολογεί μία τόσο μεγάλη αύξηση των λιμενικών εξόδων.

Πιστεύουμε ότι η απόφαση έγκρισης του Κανονισμού είναι αποτέλεσμα της μονομερούς και ελλιπούς ενημέρωσης σας και για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να επανεξετάσετε την σκοπιμότητα επιβολής του τέλους καθώς και την κατάργησή του.»