Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την γραμμή Λαύριο-Άγιος Ευστράτιος-Λήμνος

elliniki_aktoploia_

Μοναδικές προσφορές ξενοδοχείων και ταξιδιών με εξαιρετικές εκπτώσεις!

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση ενδιαφερομένων πλοιοκτητών/ πλοιοκτητριών εταιρειών για την σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΛΑΥΡΙΟ – ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- ΛΗΜΝΟΣ και επιστροφή.

Το προσφερόμενο μίσθωμα, ανέρχεται στο ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ και είκοσι έξι λεπτών, ανά πλήρες δρομολόγιο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών κρατήσεων.

Η χρονική διάρκεια ισχύος της συναφθείσας συμβάσεως είναι μέχρι την έναρξη της εκτέλεσης δρομολογίων με τακτική δρομολόγηση, διαφορετικά μέχρι τη σύναψη σύμβασης αποκλειστικής εξυπηρέτησης της δρομολογιακής γραμμής και σε περίπτωση που δε συναφθεί τέτοια σύμβαση μέχρι την προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Διαβάστε ακόμα
Έκπτωτη κηρύχθηκε η Sea Link Ferries

Διαβάστε ακόμα