Πρόσκληση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΟΙΝΟΥΣΕΣ – ΧΙΟΣ και επιστροφή

Πρόσκληση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΟΙΝΟΥΣΕΣ – ΧΙΟΣ και επιστροφή

dthsΨΒ344653ΠΩ-ΙΕ1

Διαβάστε ακόμα