Πρόσληψη Νομικού Συμβούλου από τον Οίκο Ναύτου

O Οίκος Ναύτου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην πλήρωση μίας (1) θέσης Νομικού Συμβούλου με έμμισθη εντολή.

Κατάθεση αιτήσεων από 16 – 30/3/2022.

2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ψ9ΦΞ469ΗΞΞ-9Ρ4

Διαβάστε ακόμα