Πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στις ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ, ΧΙΟΥ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΚΡΗΤΗΣ

aen_kritis_oxummena_problhmata_stin_aen_kritis_

Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΣΥΡΟΥ, στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΧΙΟΥ, στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΚΡΗΤΗΣ.

Προκήρυξη AEN ΣΥΡΟΥ
Προκήρυξη AEN ΧΙΟΥ
Προκήρυξη AEN ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Προκήρυξη AEN ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε ακόμα