Πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στις ΑΕΝ Κύμης και ΑΕΝ Ηπείρου

aen-kymhs

Διάλεξε μέσα από χιλιάδες προϊόντα μόνο με ένα κλικ!

Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Πλοιάρχων Κύμης και στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΗΠΕΙΡΟΥ.

Προκήρυξη για την ΑΕΝ Κύμης
Προκήρυξη για την ΑΕΝ Ηπείρου

Διαβάστε ακόμα