Πρόσληψη Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

kesen

Το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού/ Πλοιάρχων του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου προτίθεται να προσλάβει για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2014- 2015 ωρομίσθιο καθηγητή Πλοίαρχο Α’ τάξης Ε.Ν

Δείτε το σχετικό αρχείο από το υπουργείο

Διαβάστε ακόμα