Πρωτοβουλίες σχετικά με τη διερεύνηση της πυρκαγιάς στο “HIGH SPEED 5”

fotia_highspeed_5__

Στο πλαίσιο της ήδη αναγγελθείσας ενεργοποίησης από το Υπουργείο μας και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης των αναγκαίων διαδικασιών για τον αυστηρό έλεγχο των όρων και συνθηκών που διέπουν την προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων, την τήρηση της νομιμότητας και την αναζήτηση ευθυνών σε κάθε κατεύθυνση, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας Θοδωρής Δρίτσας με το υπ’ αριθμ. 1000/68/24.3.2015 έγγραφό του ζήτησε την κατεπείγουσα ολοκλήρωση των παρακάτω ενεργειών:

α) με μέριμνα του αρμόδιου Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά να διενεργηθεί έλεγχος σχετικά με την εφαρμογή των προβλεπόμενων από την ΥΑ υπ’ αριθμ. 8312.23Β/12/09 (ΦΕΚ Β 1132/11.6.2009) “Οροι, προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση των αδειών εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής, συντήρησης πλοίων”, καθώς και από την ΥΑ υπ’ αριθμ. 3232/41/89/26.5.1989 (ΦΕΚ Β’400)

(β) με μέριμνα της Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων να διενεργηθεί έλεγχος σχετικά με την εφαρμογή των προβλεπόμενων στο Β.Δ. 135/1968 (Α’ 37)

(γ) με μέριμνα του Διευθυντή Κλάδου Ελέγχου Πλοίων να διενεργηθεί έκτακτη επιθεώρηση αναφορικά με την πυρκαγιά στο Ε/Γ – Ο/Γ “HIGH SPEED 5” , στον παρακολουθούντα το πλοίο νηογνώμονα

(δ) την κατά προτεραιότητα υλοποίηση της προανακριτικής διαδικασίας από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά

(ε) την υποβολή από την ΕΛΥΔΝΑ της κατά νόμο προβλεπόμενης έκθεσης ατυχήματος.

Επαναλαμβάνουμε τον σταθερό προσανατολισμό μας στην πλήρη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς που οδήγησε στην τραγική απώλεια της ζωής ενός εργαζόμενου.

Διαβάστε ακόμα