Πρόβλημα με τους σπουδαστές των ΑΕΝ και των ειδικών σχολείων για την έγκαιρη απόκτηση των διπλωμάτων τους

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από καταγγελίες σπουδαστών σε ΑΕΝ Πλοιάρχων – Μηχανικών και από τα Ειδικά Σχολεία Πλοιάρχων – Μηχανικών των ΑΕΝ Ασπροπύργου και Χίου, οι οποίοι ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στα μέσα Ιούλη, για να αποκτήσουν τα διπλώματα τους, θα πρέπει να παρακολουθήσουν στην ΑΕΝ Ασπροπύργου ή στην ΑΕΝ Μακεδονίας, τα προχωρημένα σωστικά – πυροσβεστικά.

Ο προγραμματισμός μαθημάτων στις σχολές των σωστικών και πυροσβεστικών μέσων των ανωτέρω ΑΕΝ, ολοκληρώνονται μέχρι τις 17 Ιούλη, οι σπουδαστές παραπέμπονται για παρακολούθηση τον Σεπτέμβρη, με αποτέλεσμα να δημιουργείτε σοβαρό πρόβλημα στην έγκαιρη απόκτηση των διπλωμάτων τους.

Το υπουργείου Ναυτιλίας και οι υπηρεσίες του, επιβάλλεται όπως προχωρήσουν σε άμεσες ενέργειες για την κάλυψη του συνόλου των σπουδαστών από ΑΕΝ και Ειδικά Σχολεία, που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους, με την παρακολούθηση των προχωρημένων σωστικών – πυροσβεστικών μέσων.

ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ Ε.Ν. «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»