Σε διευθέτηση δανείου της RBS προχωρά η Diana Containerships


Η ελληνική ναυτιλιακή Diana Containerships, πληροφόρησε ότι έχει καταβάλει ένα συνολικό ποσό 85 εκατομμυρίων δολαρίων για την πλήρη και τελική διευθέτηση του δανείου που είχε εξασφαλίσει από την Royal Bank of Scotland (RBS) ύψους 148 εκατομμυρίων δολαρίων, που συνήφθη στις 10 Σεπτεμβρίου 2015.

Η δανειακή διευκόλυνση είχε ένα οφειλόμενο υπόλοιπο ύψους 128,9 εκατ. δολαρίων μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της, η εταιρεία προχώρησε στην αναχρηματοδότηση του δανείου της RBS με ένα συνολικό ποσό 75 εκατομμυρίων δολαρίων, με δύο νέες εξασφαλισμένες δανειακές διευκολύνσεις. Τα νέα δάνεια χρηματοδοτήθηκαν από την Addiewell, ένα μη συνδεδεμένο τρίτο μέλος, και ήταν ύψους 35 εκατομμυρίων δολαρίων, και από την Diana Shipping ύψους 40 εκατ. ευρώ, μαζί με διαθέσιμα μετρητά 10 εκατ. δολαρίων.

Η Diana Containerships έχει αναχρηματοδοτήσει το υφιστάμενο μη εγγυημένο δάνειο με την Diana Shipping, το οποία συνήφθη στις 20 Μαΐου 2013 και έχει υπόλοιπο 42,6 εκατ. δολαρίων στις 30 Ιουνίου 2017. Το βασικό ποσό του νέου εξασφαλισμένου δανείου ύψους 82,6 εκατ. δολαρίων με τη Diana Shipping περιλαμβάνει το υπάρχον δάνειο και το νέο δάνειο που χρησιμοποιήθηκε για την αναχρηματοδότηση του δανείου της εταιρείας από την RBS.

Τα νέα δάνεια, τα οποία εξασφαλίζονται μέσω υποθήκης των έντεκα containerships της Diana Containerships, ωριμάζουν σε δεκαοκτώ μήνες το καθένα.

Τα νέα δάνεια περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικές και άλλες συμβάσεις που ορίζουν την εξόφληση αυτών με τα έσοδα από την πώληση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, τα έσοδα από την έκδοση νέων μετοχών και τα έσοδα από την άσκηση των υφιστάμενων δικαιωμάτων αγοράς μετοχικών μερίδιων.

“Τα νέα δάνεια θα προσφέρουν στην εταιρεία την ευελιξία να επωφεληθούν από τις βελτίωση των συνθήκων στην αγορά του κλάδου των container, καθώς και να χρησιμοποιήσει εναλλακτικούς τρόπους μείωσης της μόχλευσης στον ισολογισμό της”, σχολίασε ο Σύμεων Πάλιος, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Δ.Σ. της ελληνικής εταιρείας.

Διαβάστε επίσης: Η αδύναμη ναυλαγορά οδήγησε σε ζημιές την Diana Containerships