Σε επίπεδα ρεκόρ τα ναύλα για τα πλοία κοντέινερ- 300% αύξηση για πλοία 2.800 TEU!

Οι ναυλωτές είναι διατεθειμένοι να κάνουν ότι χρειάζεται για να καταφέρουν να ικανοποιήσουν τη χωρητικότητα των εμπορευματοκιβωτίων που χρειάζονται και σύμφωνα με έναν πλοιοκτήτη, η αγορά θα μπορούσε να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα για αρκετά χρόνια.

«Βλέπουμε μια ιστορικά ισχυρή αγορά ναυλώσεως, με υψηλές τιμές σε επίπεδα ρεκόρ, ενώ οι περίοδοι ναύλωσης γίνονται όλο και μεγαλύτερες», δήλωσε ο Constantin Baack, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας εμπορευματοκιβωτίων MPCC.

Ανέφερε μια πρόσφατη χρονοναύλωση για ένα από τα πλοία μεταφορικής ικανότητας 2.800 TEU που ναυλώθηκε με 31.000 $ την ημέρα για μια περίοδο τριών ετών, αντιπροσωπεύοντας αύξηση πάνω από 300% στην αγορά σε σχέση με πριν από ένα χρόνο.

Επιπλέον, η αγορά των ναυλώσεως που βρίσκεται στα κόκκινα, δημιουργεί ορισμένες βραχυπρόθεσμες ναυλώσεις με εντυπωσιακά ποσά.

Ο κ. Baack είπε ότι πρόσφατα σύναψε ναύλωση με πλοίο κοντέινερ για 65-80 ημέρες, πριν αυτό πάει για δεξαμενισμό, στην απίστευτη τιμή άνω των 100.000 $ την ημέρα!

Μιλούσε χθες σε ομιλία σχετικά με τις επενδύσεις για τη στρατηγική της εταιρείας για την απόκτηση της Songa Container ύψους 210 εκατομμυρίων δολαρίων και του στόλου της με 11 πλοία, μεταφορικής ικανότητας από 1.000-4.000 TEU.

«Με βάση τα υπάρχοντα ναύλα και λαμβάνοντας υπόψη τις ανανεώσεις με τις τρέχουσες τιμές αγοράς, ο νεοαποκτηθέντος στόλος είναι σε θέση να παράγει κέρδος προ φόρων για το 2022 και το 2023 ύψους 75 εκατομμυρίων δολαρίων και 90 εκατομμυρίων δολαρίων αντίστοιχα», δήλωσε η εταιρεία.

Η MPCC βασίζει την ανοδική πρόβλεψη των κερδών για τα νέα πλοία του στόλου της στην έλλειψη που υπάρχει στα διαθέσιμα πλοία για τα επόμενα δύο χρόνια.

Και αυτή η κατάσταση στον εφοδιασμό είναι πιθανό να συνεχιστεί για πολύ περισσότερο στον τομέα αυτόν λόγω της ιστορικής και τρέχουσας έλλειψης επενδύσεων για τις παραγγελίες της αντικατάστασης της χωρητικότητας.

Παρόλο που υπήρξε μια βιασύνη των παραγγελιών για νέες κατασκευές από εταιρείες που είχαν μεγάλη ρευστότητα λόγω της αύξησης των ναύλων, αυτά είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου σε μεγαλύτερα μεγέθη, με χωρητικότητα άνω των 12.000 TEU, με μόλις το 9% να είναι πλοία με μεταφορική ικανότητα τα 1.000-3.000 TEU.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2017 και με τη προσθήκη του στόλου της Songa, λειτουργεί 75 πλοία χωρητικότητας 158.000 TEU, και θα συνεχίσει να στοχεύει πιθανές νέες εξαγορές, σύμφωνα με τον κ. Baack, «εφόσον είναι κατάλληλες».

Η MPCC εκμεταλλεύεται μια αγορά ναύλωσης που ξεπερνά σημαντικά την αξία του ενεργητικού των πλοίων.

Διαβάστε ακόμα