Σεμινάρια Nαυτιλιακών Αγγλικών

sea_ocean_ship_

Μοναδικές προσφορές ξενοδοχείων και ταξιδιών με εξαιρετικές εκπτώσεις!

Σχετικά με την προσπάθεια της Ένωσης Μεσιτών Ναυτιλιακών Συμβάσεων (HSA), για διαρκή Επιμόρφωση των Μελών της αλλά και των νεοεισερχομένων στο Ναυτιλιακό επάγγελμα, σας ενημερώνουμε ότι από τη νέα χρονιά, ξεκινά μια ξεχωριστή ενότητα σεμιναρίων, που θα προχωρά παράλληλα και ανεξάρτητα από τα καθιερωμένα Σεμινάρια που οδηγούν στο S.G.C (Shipbroking Gnossis Certificate)

Και αυτό διότι έχουμε επισημάνει από τη μία τη δυσκολία κατανόησης και ορθής χρήσης των επιχειρηματικών Ναυτιλιακών Αγγλικών, και συγκεκριμένα των όρων των Ναυλοσυμφώνων και από την άλλη, ικανό ενδιαφέρον και αλλοδαπών.

Έτσι, η Ένωση Μεσιτών Ναυτιλιακών Συμβάσεων θεώρησε χρήσιμη, για την πρακτική εξάσκηση στην εν λόγω ενότητα, την χρήση της Αγγλικής γλώσσας.

Διαβάστε ακόμα