Σεμινάρια ευστάθειας 21 – 23 Μαΐου

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ “SHIP’S STABILITY IN DAMAGED CONDITION WATERTIGHT SUBDIVISION REGULATIONS AND DAMAGE STABILITY VERIFICATION FOR OIL TANKERS, LNG & LPG SHIPS” 21-23 Μαΐου 2018, Ώρες 14:00 – 18:00, Αμφιθέτρο ΚΕΣΕΝ

Σκοπός:
Το σεμινάριο έχει στόχο να βοηθήσει στην κατανόηση και στην εξοικείωση των Πλοιάρχων (πάσης τάξεως) με
τους κανονισμούς που αφορούν στη στεγανή υποδιαίρεση και την ευστάθεια μετά από βλάβη.

Βασική επιδίωξη του σεμιναρίου, είναι να υπενθυμίσει βασικές έννοιες της ευστάθειας και να επεξηγήσει με απλό
και κατανοητό τρόπο, τους κανονισμούς, τη διεθνώς χρησιμοποιούμενη συμβολογραφία και το σκεπτικό των
κανονισμών που διέπουν το θέμα: subdivision regulations & damage stability.

Τελική επιδίωξη είναι ο Πλοίαρχος και οι υπεύθυνοι Αξιωματικοί των πλοίων να μπορούν να διαχειρίζονται
αποτελεσματικά τις όποιες πληροφορίες τους παρέχονται, από τα damage stability Booklets και damage stability
software.

Για την επίτευξη αυτού, το σεμινάριο γίνεται επάνω σε Damage Stability Booklet πραγματικού σύγχρονου
Δεξαμενοπλοίου, καθώς και στο αντίστοιχο Loading – Damage Stability Software όπου αναλύεται η δομή και η
συμβολογραφία που χρησιμοποιείται σε αυτά.

Στο πέρας του σεμιναρίου έχουν επεξηγηθεί πλήρως τόσο το DAMAGE STABILITY BOOKLET και η
χρήση των STABILITY SOFTWARES έτσι ώστε οι Αξιωματικοί να γνωρίζουν πως γίνεται το DAMAGE
STABILITY VERIFICATION.

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου, αναλύονται οι βασικές αρχές που διέπουν την μελέτη ευστάθειας των πλοίων,
επεξηγούνται ορισμοί και περιορισμοί που υπάρχουν στον υπολογισμό της και επιλύονται τυχόν απορίες που
προκύπτουν επί των θεμάτων του σεμιναρίου.

Επίσης αναλύεται ο ρόλος και η λειτουργία των E.R.S. (Emergency Response Systems) και γίνεται επεξήγηση
καθώς και συγκεκριμένο παράδειγμα συμπλήρωσης των σχετικών αναφορών (REPORTS) που απαιτούνται σε
καταστάσεις βλάβης.

Είναι ένα πλήρως εξειδικευμένο σεμινάριο το οποίο έχει στόχο όχι μόνο την επεξήγηση των κανονισμών που
διέπουν τη στεγανή υποδιαίρεση και ευστάθεια σε κατάσταση βλάβης. Απώτερος σκοπός είναι η βαθύτερη
γνώση των Αξιωματικών στα θέματα αυτά, η απόκτηση τεχνογνωσίας που θα οδηγήσει σε βελτίωση και των
αντίστοιχων γυμνασίων που γίνονται στα πλοία.

Σε ποιους απευθύνεται:
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Πλοιάρχους και Μηχανικούς όλων των τάξεων, οι οποίοι έχουν διδαχθεί το μάθημα της
ευστάθειας, το οποίο αποτελεί προαπαιτούμενο ώστε να μπορέσουν να το παρακολουθήσουν αποδοτικά, καθώς και σε
στελέχη γραφείου ναυτιλιακών εταιρειών.

Εισηγητές:
• Πλοίαρχος Τσικαλάκης Εμμανουήλ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΠΕΝ
• Representative of DNV – GL Konstantina Aravantinou Master of Engineering (NTUA) Maritime Service Center, Stability studies,
Ship Recycling and Panagiota Fragkogiannopoulou Senior Technical Support Engineer
• Representative of HELINTEC SA Konstantinos Pastras Naval Architect and Marine Engineer
• Representative of HELINTEC SA Antonios Papadopoulos Naval Architect and Marine Engineer
• Πλοίαρχος Αμαριώτης Στέφανος Διευθυντής του ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων
• Πλοίαρχος Σαββόπουλος Παύλος Καθηγητής ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων

Για εγγραφές και πληροφορίες: https://sites.google.com/view/kesen-kathigites

Διαβάστε ακόμα:
Σημειώσεις ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ για το ΚΕΣΕΝ και όχι μόνο…

Διαβάστε ακόμα