Σημαντικό μερίδιο της FSL Trust της Σιγκαπούρης αποκτά η Navios Maritime


Προχωρώντας σε μια ακόμα δυναμική κίνηση, η ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία Navios Maritime Holdings κατέληξε σε συμφωνία εξαγοράς σημαντικού μεριδίου της εισηγμένης στη Σιγκαπούρη First Ship Lease Trust (FSL Trust).

Η ελεγχόμενη από την Α. Φράγκου Navios σχεδιάζει να αγοράσει 154,4 εκατομμύρια μετοχών της FSL Trust, που αντιπροσωπεύει περίπου 24,2% του μετοχικού της κεφαλαίου, έναντι 20 εκατομμυρίων δολαρίων.

Στο πλαίσιο της ίδιας συμφωνίας, η FSL Trust θα εξασφαλίσει μετατρέψιμο δάνειο ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων από τη Navios.

Το άτοκο μετατρέψιμο δάνειο Navios έχει διάρκεια ενός έτους, με τα έσοδα να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξόφληση του υφιστάμενου ενυπόθηκου χρέους και άλλων δανειακών διευκολύνσεων της FSL Trust ή ως μέρος της αναχρηματοδότησης του ιδίου.

Το δάνειο θα είναι μετατρέψιμο σε τέτοιο αριθμό μετοχών της FSL Trust, ώστε αν προστεθούν στις 154,4 εκατομμύρια μετοχές που αποκτά βάσει της συμφωνίας, το ποσοστό της Navios θα ανέρχεται στο 50,1%.

Η προτεινόμενη συναλλαγή υπόκειται σε ορισμένες προηγούμενες προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της αναδιάρθρωσης του υπάρχοντος ενυπόθηκου χρέους και άλλων δανειακών διευκολύνσεων της FSL Trust.

Η Navios Maritime Holdings και η FSL Trust δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν τις “αποκλειστικές διαπραγματεύσεις” με σκοπό να κλείσουν την τελική συμφωνία για την προτεινόμενη συναλλαγή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2017.

Διαβάστε επίσης: Navios: Αγοράζει και τα 14 πλοία του στόλου της Rickmers Maritime

Διαβάστε ακόμα