Στον αέρα ξανά τα πιστοποιητικά πλοίων(;)

ston_aera-xana_ta-pistopoihtika_ploiwn

Το «φάντασμα» της ακινητοποίησης πλοίων λόγω ακύρωσης των πιστοποιητικών τους εμφανίζεται και πάλι πάνω από τη Ναυτιλία προκαλώντας έντονη ανησυχία στη ναυτιλιακή κοινότητα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ με μια εκτενή ερώτηση, που κατέθεσε προς τον υπουργό Ναυτιλίας Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, θέτει καίρια ερωτηματικά για την ισχύ των πιστοποιητικών πλοίων, τα οποία έχουν εκδοθεί από Νηογνώμονες ανασύροντας μνήμες από την ακινητοποίηση μιας σειράς πλοίων όταν είχαν ακυρωθεί τα «χαρτιά» του Ρώσικου νηογνώμονα.

Πάντως, το θέμα, που «ανοίγει» ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δύο σοβαρές διαστάσεις:

1. Την ισχύ των πιστοποιητικών, που εκδόθηκαν μετά τις 29/11/2013 καθώς δεν είχαν υπογραφεί μέχρι τότε διμερείς συμβάσεις με νηογνώμονες όπως προέβλεπε ο νόμος 4093/2012. Και

2. Η έλλειψη εξουσιοδότησης νηογνωμόνων για την πιστοποίηση με την Διεθνή Σύμβαση Εργασίας (MLC 2006).

Η έλλειψη εξουσιοδότησης, που πρακτικά σημαίνει ότι δεν μπορούν πολλοί νηογνώμονες δεν μπορούν να πιστοποιούν- με έγκριση του ελληνικού κράτους- τη συμμόρφωση του πλοίου με τις διατάξεις της Σύμβασης μπορεί να οδηγήσει σε ακινητοποίηση πλοίων και σε ξένα λιμάνια. Αυτό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη ναυτιλιακή κοινότητα.

«Πληροφορίες μάλιστα, αναφέρουν, ότι το Υπουργείο, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν γι’ αυτούς τους χειρισμούς, κάλεσε τους νηογνώμονες να υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις, με τις οποίες να βεβαιώνουν ότι εντός δύο μηνών, θα υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που απαιτούνται, για την εξουσιοδότησή τους, από το ελληνικό κράτος», υπογραμμίζεται στην ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ, που κατατέθηκε στην Βουλή.

Και επισημαίνονται ακόμα τα εξής:

«Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης, οι νηογνώμονες αποκτούν το δικαίωμα να ελέγχουν και να πιστοποιούν πλοία, ως προς την εφαρμογή των διατάξεων της MLC 2006».

«Αν επιβεβαιωθούν αυτές οι πληροφορίες, δημιουργείται μείζον θέμα για την ισχύ των πιστοποιητικών που θα εκδίδονται, καθώς, το ελληνικό κράτος δεν μπορεί να στηρίζεται σε υπεύθυνες δηλώσεις εταιρειών, τις οποίες εταιρείες, αφενός οφείλει να ελέγχει και αφετέρου, αυτές οι εταιρείες (νηογνώμονες), πρέπει να υπογράψουν διμερείς συμφωνίες, προκειμένου να αποκτήσουν εξουσιοδότηση, για να ελέγχουν και να πιστοποιούν, ελληνικά πλοία», αναφέρεται στην ερώτηση, η οποία κάνει λόγο για «ολιγωρία του υπουργού» ενώ επισημαίνεται ότι από αυτήν «σημαντικές μπορεί να είναι και οι συνέπειες για τους ναυτικούς, αφού το πλήγμα που επιφέρουν τέτοιες πρακτικές στο κύρος της ελληνικής σημαίας, μπορεί να προκαλέσει μείωση του νηολογίου, με το οποίο συνδέονται χιλιάδες θέσεις εργασίας, ελλήνων ναυτικών».

Τέλος, ανάμεσα στα ερωτήματα που τίθενται τα εξής:

1. Γιατί δεν υπεγράφησαν εγκαίρως, οι νέες διμερείς συμφωνίες με τους εξουσιοδοτημένους αναγνωρισμένους οργανισμούς (νηογνώμονες), μέχρι και τις 7/11/213, όπως προέβλεπε ο Νόμος 4093/2012; Ποιες ήταν οι ενέργειες στις οποίες προέβησαν οι Υπηρεσίες του Υπουργείου, από τις 7 Νοεμβρίου του 2012 έως και τις 7 Νοεμβρίου του 2013, προκειμένου να ολοκληρωθεί η υπογραφή των νέων συμφωνιών, εγκαίρως;

2. Με ποια εξουσιοδοτική διάταξη, ποιού νόμου, παρατείνει με Υπουργική Απόφαση την εξουσιοδότηση των νηογνωμόνων, για τα πιστοποιητικά που εξέδωσαν από τις 7 έως τις 29 Νοεμβρίου του 2013, καθώς η ισχύς των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών, σταμάτησε με σχετική διάταξη του Νόμου 4093/12, στις 7 Νοεμβρίου του 2013; Υπέγραψαν οι Αναγνωρισμένοι Οργανισμοί (νηογνώμονες), τις νέες διμερείς συμφωνίες με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, στη βάση της πρότυπης συμφωνίας που δόθηκε στη δημοσιότητα με την Απόφαση 4113.311/01/2013 στις 29 Νοεμβρίου του 2013 και αν ναι, πότε υπέγραψε κάθε Οργανισμός; Σε περίπτωση που δεν έχουν υπογραφεί οι νέες διμερείς συμφωνίες, ποιά η ισχύς των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν μετά τις 29 Νοεμβρίου και για τα οποία δεν υπάρχει σχετική ρύθμιση στην Υπουργική Απόφαση;

3. Γιατί στο κείμενο της πρότυπης συμφωνίας, που δόθηκε στη δημοσιότητα με την υπ. αριθμ. 4113.311/01/2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 3049), δεν περιλαμβάνονται διατάξεις που να εξουσιοδοτούν τους νηογνώμονες να παρέχουν υπηρεσίες πιστοποίησης, ως προς τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας (MLC 2006); Τι είναι αυτό, που άλλαξε την πρόθεση της κυβέρνησης να συμπεριλάβει την MLC 2006 στο κείμενο της πρότυπης συμφωνίας, όπως αυτή η πρόθεση είχε αποτυπωθεί στην αιτιολογική έκθεση της σχετικής διάταξης του Νόμου 4093/12;

4. Γιατί δεν προχώρησε εγκαίρως στην υπογραφή διμερών συμφωνιών με τους Αναγνωρισμένους Οργανισμούς (νηογνώμονες), για την εφαρμογή της MLC 2006 και σε ποιούς από αυτούς τους Οργανισμούς (νηογνώμονες), θα απευθυνθεί για την υπογραφή νέων συμφωνιών; Σε ποιές ενέργειες, προτίθεται να προβεί, ώστε να μπορούν τα ελληνικά πλοία να πιστοποιηθούν με έγκυρο τρόπο, για την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας (MLC 2006), καθώς σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 4451.2/01/2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Ναυτιλίας, η συμφωνία τίθεται σε ισχύ για την Ελλάδα σε 17 ημέρες, δηλαδή την 4η Ιανουαρίου του 2014;

5. Επιβεβαιώνει τις πληροφορίες, ότι οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, έχουν καλέσει τους Αναγνωρισμένους Οργανισμούς (νηογνώμονες) να υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις, που θα αναφέρουν ότι εντός δύο μηνών, θα καταθέσουν τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για την εξουσιοδότησή τους, αναφορικά με την πιστοποίηση για τις διατάξεις της MLC 2006; Αληθεύουν οι πληροφορίες, ότι με αυτές τις δηλώσεις, επιδιώκεται η κάλυψη των εταιρειών, ώστε να εκδίδουν αυτούς τους δύο μήνες πιστοποιητικά, που θα αφορούν στην MLC 2006; Αν ναι, δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης της ισχύος των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν με τέτοιες διαδικασίες;

6. Σε κάθε περίπτωση, είτε αυτή αφορά στις νέες διμερείς συμφωνίες που θα έπρεπε να έχουν υπογραφεί μέχρι τις 7 Νοεμβρίου του 2013, είτε αφορά στη δυνατότητα των νηογνωμόνων να εκδίδουν πιστοποιητικά για την MLC 2006, έχει αναλογιστεί τις συνέπειες τυχόν αμφισβήτησης της ισχύος, των πιστοποιητικών των ελληνικών πλοίων;

pireas2day.gr

Διαβάστε ακόμα