Στρατηγικής σημασίας τα πρωτεία της ελληνικής ναυτιλίας στην Ε.Ε.

minerva-iris_pontoporos_nautilia_

Η Ελλάδα διαθέτει τον μεγαλύτερο στόλο στο εσωτερικό μιας Ε.Ε. για την οποία η ναυτιλιακή βιομηχανία κατέχει στρατηγική σημασία, αναφέρει μια νέα έκθεση που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ένωσης Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (European Community Shipowners’ Association-ECSA), από τη συμβουλευτική εταιρεία Oxford Economics.

Στην αρχή του 2014, ο ελεγχόμενος από την Ε.Ε. στόλος (ο οποίος αποτελείται από τα πλοία των οποίων η απόλυτη κυριότητα ή ο έλεγχος βρίσκεται σε χώρα της ΕΕ, ανεξάρτητα της σημαίας που φέρουν) αριθμεί 23.000 σκάφη με συνολική χωρητικότητα 660 εκατομμυρίων DWT και 450 εκατομμυρίων GT. Σε διάστημα εννιά χρόνων, ο ελεγχόμενος από την ΕΕ στόλος σημείωσε αύξηση χωρητικότητας πάνω από 70%. Ο αριθμός των πλοίων αυξήθηκε με πολύ χαμηλότερο ρυθμό, αντανακλώντας την τάση για μεγαλύτερα και πιο οικονομικά πλοία. Τα φορτηγά πλοία κατέχουν το 28% της ολικής χωρητικότητας, τα πετρελαιοφόρα το 25%, όπως και τα κοντέινερσιπ. Η Ε.Ε. ελέγχει το 60% των κοντέινερσιπ παγκοσμίως με όρους ολικής χωρητικότητας.

Η Ε.Ε. ελέγχει πλέον το 40% της παγκόσμιας ολικής χωρητικότητας και το 39% της παγκόσμιας χωρητικότητας νεκρού βάρους. Αυτή είναι μια μικρή μείωση σε σχέση με το 41% το 2005 (και για τα δύο μέτρα), γεγονός που αντανακλά ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες της Ε.Ε. εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ισχυρές ανταγωνιστικές πιέσεις από άλλα ταχέως αναπτυσσόμενα κέντρα της παγκόσμιας ναυτιλίας, ιδίως εκείνα στην Ασία και τη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο στόλο στο εσωτερικό της Ευρώπης, που ισοδυναμεί με το 36% της ολικής χωρητικότητας, ή 43% της χωρητικότητας νεκρού βάρους, με την Γερμανία να ακολουθεί με 21% και 19% αντίστοιχα.

Το 2012, ο ευρωπαϊκός ναυτιλιακός κλάδος εκτιμάται ότι συνέβαλε άμεσα με 56 δισεκατομμύρια ευρώ στο ΑΕΠ της Ε.Ε., απασχολώντας 590.000 άτομα, και δημιουργώντας φορολογικά έσοδα των 6 δις ευρώ. Η ναυτιλία είναι μια βιομηχανία υψηλής παραγωγικότητας, αφού κάθε εργαζόμενος εκτιμάται ότι δημιουργεί 88.000 ευρώ του ΑΕΠ (με τον μέσο όρο της Ε.Ε. να είναι στα 53.000 ευρώ), ενώ οι δεξιότητες και η εμπειρία των ναυτικών είναι ζωτικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Σύμφωνα με ενδεικτικές εκτιμήσεις υπάρχουν περίπου 38.000 δόκιμοι σε ναυτικές σχολές (αύξηση 11% σε σχέση με το 2004).

Η συνολική (άμεση, έμμεση και συνεπαγόμενη) συνεισφορά στο ΑΕΠ της ευρωπαϊκής ναυτιλίας το 2012 εκτιμάται ότι ήταν 145 δισεκατομμύρια ευρώ. Για κάθε 1 εκατομμύριο ευρώ που ο ευρωπαϊκός ναυτιλιακός κλάδος συνεισφέρει στο ΑΕΠ, δημιουργεί άλλα 1,6 εκατ. ευρώ κάπου αλλού στην ευρωπαϊκή οικονομία. Η ναυτιλιακή βιομηχανία συνείσφερε στην απασχόληση περίπου 2,3 εκατομμυρίων ατόμων και τα φορολογικά έσοδα εκτιμούνται σε 41 δις ευρώ.

Ο κλάδος της ναυτιλίας έχει μια σειρά από μοναδικά χαρακτηριστικά, όπως μια πιο ευνοϊκή φορολογική πολιτική από ό,τι συνηθίζεται σε άλλες βιομηχανίες. Από τη φύση της ευνοεί την υψηλή κινητικότητα και γι’ αυτό μπορεί πολύ εύκολα να μετακινηθεί σε χώρες που υιοθετούν ευνοϊκότερη φορολογία και νομοθετικές ρυθμίσεις. Μια υγιής και ανταγωνιστική ναυτιλιακή βιομηχανία υποστηρίζει την ανάπτυξη των διεθνών εμπορικών διασυνδέσεων της Ε.Ε., ενώ διασφαλίζει έναν ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό και την ικανότητα στήριξης στρατιωτικών επιχειρήσεων σε μια περίοδο παγκόσμιας κρίσης.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, οι κυβερνήσεις της Ε.Ε., ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές της Κομισιόν, έχουν θεσπίσει μια σειρά μέτρων κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη της ναυτιλίας, κυρίως μέσω της μείωσης των φορολογικών εσόδων και των εργοδοτικών εισφορών για την ασφάλιση των ναυτικών. Εκτιμάται μάλιστα ότι η συνολική οικονομική συμβολή της ευρωπαϊκής ναυτιλίας θα μπορούσε να ήταν περίπου 50% χαμηλότερη -από την άποψη της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας και της απασχόλησης- εάν οι χώρες της ανάλυσης δεν είχαν υιοθετήσει τα συγκεκριμένα ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα και τα μέτρα κρατικών ενισχύσεων.

Διαβάστε ακόμα