Συνεχίζει η Ελλάδα στην Πρωτοβουλία QUALSHIP-21 και το 2016

elliniki_nautilia_Από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι με την από 15.11.2015 επιστολή της αρμόδιας Διεύθυνσης της Αμερικανικής Ακτοφυλακής, η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται και για το έτος 2016 στον κατάλογο των χωρών που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία “QUALSHIP 21”, η οποία έχει ξεκινήσει από το 2001, καθιερώνοντας ένα σύστημα αξιολόγησης ποιότητας και παροχής κινήτρων για πλοία υπό ξένη σημαία που καταπλέουν σε λιμένες των Η.Π.Α.

Η ανανέωση της Απόφασης Αναγνώρισης της Ελλάδος ως ποιοτικό Κράτος Σημαίας (Quality Flag State) βασίζεται, σύμφωνα με την επιστολή, στο γεγονός της εξαιρετικής επίδοσης στον τομέα του Port State Control κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών ετών με ποσοστό κράτησης πλοίων υπό ελληνική σημαία μικρότερο του 1%, το οποίο συνιστά βασική προϋπόθεση για την αποδοχή, εκ μέρους της Ναυτιλιακής Διοίκησης των ΗΠΑ, μιας χώρας να συμμετάσχει στην εν λόγω πρωτοβουλία.

Υπενθυμίζεται ότι στόχος της Πρωτοβουλίας QUALSHIP-21 είναι η εξάλειψη της ναυτιλίας μειωμένων επιπέδων ασφαλείας με ταυτόχρονη επιβράβευση Ναυτιλιακών Διοικήσεων καθώς και πλοίων και ναυτιλιακών εταιρειών, που έχουν αναλάβει δεσμεύσεις που σχετίζονται με τη ναυτική ασφάλεια (maritime safety and security), προάγοντας την ποιοτική ναυτιλία (Quality Shipping).

Οι Ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των διεθνών θαλασσίων μεταφορών, διαθέτουν πλοία υψηλών τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών, τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως ποιοτικά και έχουν ενταχθεί στον κατάλογο των πλοίων της Πρωτοβουλίας “QUALSHIP 21”, με αποτέλεσμα, να προάγεται η Ελληνική σημαία σε διεθνές επίπεδο και να προσδίδεται, παράλληλα, κύρος και αναγνώριση στο έργο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και στο Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Με την Απόφαση αυτή, τα πλοία υπό ελληνική σημαία θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν προνομίων και διευκολύνσεων (μειωμένες επιθεωρήσεις Ελέγχου Κράτους Λιμένος – PSC, εφοδιασμός με πιστοποιητικό ποιότητος κλπ.), κατά τις προσεγγίσεις τους στους λιμένες των Η.Π.Α. και για το έτος 2016.

Το έργο αυτό αποτελεί απόρροια της αμοιβαίας προσπάθειας τόσο από πλευράς ναυτιλιακής βιομηχανίας όσο και της ναυτιλιακής διοίκησης να διατηρήσουν σε υψηλό επίπεδο την ελληνική ποντοπόρο ναυτιλία και την ελληνική σημαία εν γένει.

Διαβάστε ακόμα