Συνολικοί πίνακες εισαγομένων (επιλαχόντων) σπουδαστών ΑΕΝ Μακεδονίας για το εκπαιδευτικό έτος 2015-16