Συνολικοί πίνακες εισαγομένων στις AEN εκπαιδευτικού έτους 2017-2018

Από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι την 22 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή τοιχοκολλήθηκαν στα καταστήματα του Υπουργείου (Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 εντός Λιμένα Πειραιά και Γρ.Λαμπράκη 150) και αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.yen.gr και www.hcg.gr, οι συνολικοί πίνακες εισαγομένων (Πλοιάρχων και Μηχανικών) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) έτους 2017-2018, όπως προβλέπεται από το κεφάλαιο ΙΑ΄ της σχετικής προκήρυξης.

Ανακοίνωση (αρχείο pdf)
Πίνακας Εισαγομένων Πλοιάρχων 2017-2018 (αρχείο pdf)
Πίνακας Εισαγομένων Μηχανικών 2017-2018 (αρχείο pdf)
Πίνακας Υποψηφίων Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας που δεν εισάγονται 2017-2018 (αρχείο pdf)

Διαβάστε ακόμα