Σύνθεση νέου Δ.Σ. στην Ομοσπονδία Ναυτικών Πρακτόρων Ελλάδος

nautikoi_praktores_Μετά τη διενέργεια των αρχαιρεσιών της 23-01-2016, το νέο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Ναυτικών Πρακτόρων Ελλάδος συγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος: Καμπάκης Βασίλειος
Σύλλογος Ναυτικών Πρακτόρων Θεσσαλονίκης
Αντιπρόεδρος: Καρακαλάς Απόλλων
Σωματείο Ναυτικών Πρακτόρων Αττικής – Πειραιώς
Γεν. Γραμματέας: Τσαρδακάς Ιωάννης
Ένωση Ναυτικών Πρακτόρων Νομού Μ αγνησίας
Ειδ. Γραμματέας: Στρατής Παναγιώτης
Σωματείο Ναυτικών Πρακτόρων Ατιικής – Πειραιώς
Ταμίας: Γαλαριώτης Σπυρίδων
Σύλλογος Ναυτικών Πρακτόρων Λιμένος Πατρών
Μέλος: Δεμερτζής Απόστολος
Σύλλογος Ναυτικών Πρακτόρων Θεσσαλονίκης
Μέλος: Μιχαλάκης Πολύκαρπος
Σωματείο Ναυτικών Πρακτόρων Αττικής – Πειραιώς

Διαβάστε ακόμα