Σχολεία Προσαρμογής Γνώσεων (Manilla 2010)

aen_makedonias_

Διάλεξε μέσα από χιλιάδες προϊόντα μόνο με ένα κλικ!

Στο ειδικό πρόγραμμα προσαρμογής γνώσεων για την απόκτηση κατάλληλου Πιστοποιητικού Γ΄ Τάξης Μηχανικού Ε.Ν. σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αναθεωρημένης STCW (MANILA 2010) μπορούν να συμμετάσχουν οι κάτωθι σπουδαστές:

Τελειόφοιτοι σπουδαστές Μηχανικοί που έχουν κάνει εγγραφή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού / Σχολές Μηχανικών μετά την 1-10-2007.
Κάτοχοι κατάλληλου πιστοποιητικό Γ’ Τάξης Μηχανικοί Ε.Ν. που έχουν κάνει εγγραφή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού / Σχολές Μηχανικών μετά την 1-10-2007.

Για να πραγματοποιηθεί ένα σχολείο θα πρέπει να υπάρχει συμμετοχή τουλάχιστον 30 ατόμων. Η αίτηση εγγραφής γίνεται μόνο ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική αίτηση της αντίστοιχης ημερομηνίας. Σε περίπτωση που η φόρμα δεν δέχεται απαντήσεις σημαίνει ότι έχει συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός σπουδαστών ανά τμήμα και θα πρέπει να επιλέξετε νέα ημερομηνία.

Για να βεβαιωθείτε για την πραγματοποίηση ενός σχολείου μόλις κάνετε την ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να επανέρχεστε στην ιστοσελίδα την επόμενη ημέρα, για να βεβαιωθείτε ότι το σχολείο που επιλέξατε θα πραγματοποιηθεί και ότι το όνομα σας έχει καταχωρηθεί επιτυχώς.

Τα σχολεία που είναι το πρωί ξεκινούν στις 8:00 και τελειώνουν στις 13:45.
Τα σχολεία που είναι το απόγευμα ξεκινούν στις 13:30 και τελειώνουν στις 19:15

1ο ΣΧΟΛΕΙΟ: 22-6-2015 & 23-6-2015 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ Η ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

2ο ΣΧΟΛΕΙΟ: 24-6-2015 & 25-6-2015 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ Η ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

3ο ΣΧΟΛΕΙΟ: 26-6-2015 & 29-6-2015 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ Η ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

4ο ΣΧΟΛΕΙΟ: 30-6-2015 & 1-7-2015 (ΠΡΩΙ) ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΕΚΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ

5ο ΣΧΟΛΕΙΟ: 30-6-2015 & 1-7-2015 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ) ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ

6ο ΣΧΟΛΕΙΟ: 2-7-2015 & 3-7-2015 (ΠΡΩΙ) ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ

7ο ΣΧΟΛΕΙΟ: 2-7-2015 & 3-7-2015 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ) ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ

Διαβάστε ακόμα