Θαλάσσιος και κλιματικός γραμματισμός στα ναυτικά λύκεια

120 Έλληνες και Ιταλοί μαθητές Ναυτικών Λυκείων συμμετείχαν σε μια σειρά σεμιναρίων για τον ωκεανό και το κλίμα με στόχο τη διαμόρφωση θαλάσσιας και κλιματικής συνείδησης στο πλαίσιο του προγράμματος RidetheWave. Το εκπαιδευτικό υλικό -συμπεριλαμβανομένου και του οδηγού διδασκαλίας- που διατέθηκε σε Ναυτικά Λύκεια, ανέπτυξαν σε συνεργασία, επιστήμονες, εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι οργανισμών της γαλάζιας οικονομίας.

Η διάδοση της επιστημονικής γνώσης, η προώθηση της βαθύτερης κατανόησης της σχέσης μεταξύ του κλίματος και των ωκεανών και ο ρόλος τους στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, η ενίσχυση των δεξιοτήτων διδασκαλίας και εκμάθησης των θεμάτων αυτών, με εστίαση στους μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς των ναυτικών επαγγελματικών λυκείων ήταν τα σημεία-κλειδιά τα οποία πραγματεύτηκε το Πρόγραμμα. Επίσης, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενημέρωση των νέων σχετικά με τις προοπτικές σταδιοδρομίας στη Γαλάζια Οικονομία.

Το Πρόγραμμα RidetheWave (Απρ. 2022 – Αυγ. 2023) υλοποιήθηκε από τηνΕλληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – HELMEPA σε σύμπραξη με τον ιταλικό περιβαλλοντικό οργανισμό MarevivoOnlus και δύο τεχνικά λύκεια, το Ναυτικό Ινστιτούτο “G. DaVerrazzano” στο PortoSantoStefano (Grosseto, Ιταλία) και το 1ο ΕΠΑΛ Κονιστρών Ευβοίας.

Στη σειρά διαδικτυακών σεμιναρίωνσυμμετείχαν εξειδικευμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα, την Ιταλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες καθώς και τον Καναδά, μέσω του οποίου αντάλλαξαν γνώσεις, πρακτικές και μεθόδους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης από τις περιοχές της Μεσογείου, της Βόρειας Αμερικής και της Αρκτικής. Μέσα από αυτά τα σεμινάρια σχηματίστηκε ένα δίκτυο οργανισμών (LocalSeaNetwork, LSN) που σχετίζονται με τη Γαλάζια Οικονομία, με στόχο την ανταλλαγή ποιοτικών και ευέλικτων εκπαιδευτικών πρακτικών, προσβλέποντας και στην ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών για την προστασία και διατήρηση των θαλασσών.

120+ μαθητές/ριες των 2 Ναυτικών Λυκείωνσυμμετείχαν ενεργά, παρουσιάζοντας και τα δικά τους έργα στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας:

 Το Ιταλικό Ινστιτούτο δημιούργησε την τοιχογραφία “Art for the Sea” ένα έργο τέχνης που συνδυάζει την επιστήμη, την καλλιτεχνική έκφραση και την περιβαλλοντική εκπαίδευση με στόχο να προαγάγει θετικές αλλαγές και να ενθαρρύνει βιώσιμες πρακτικές.
 Το ΕΠΑΛ Κονιστρών, ανέλαβε ένα συλλογικό έργο, στο οποίο οι μαθητές/ριες πραγματοποίησαν σε βάθος συνεντεύξεις με στελέχη της εταιρείας Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος (EPE SA).

Και τα δύο projects έχουν υιοθετηθεί από τα Σχολεία τους που εντάχθηκαν επιτυχώς στο Δίκτυο Ευρωπαϊκών Γαλάζιων Σχολείων (European BlueSchoolsNetwork).

Ο Οδηγός Διδασκαλίας, είναι διαθέσιμος και στα ελληνικά και θα τον βρείτε ΕΔΩμε κατευθύνσεις για την αναπαραγωγή και υλοποίηση παρόμοιων προγραμμάτων με προτάσεις για τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών (εκπαιδευτικών, επαγγελματιών θάλασσας, προσωπικού περιβαλλοντικών ενώσεων κ.λπ.) στη διδασκαλία θεμάτων που σχετίζονται με τον ωκεανό και το κλίμα.

Το έργο αποτελεί ένα εργαλείο ευαισθητοποίησηςγια τη σημασία της προστασίας των μεσογειακών οικοσυστημάτων, καθώς και της κοινής μας πολιτιστικής κληρονομιάς με στόχο τη δημιουργία ενός προτύπου συνεργασίας μεταξύ σχολείων και περιβαλλοντικών οργανισμών για την προώθηση του θαλάσσιου και κλιματικού γραμματισμού.

Διαβάστε ακόμα